ROTAKS-R – MITTE AINULT HEAD, VAID PARIMAT!

Seemnesegu SPORT M2 1kg (Sportmuru)

Muru aktiivse kasutusega pindadele, mängu- ja spordiväljakutele.

Peale kahjustumist taastub kiiresti.

Niita 1-2 korda nädalas.

Vajab tihedalt väetamist.

Külvinorm 30 – 40 g/m2

Koostis:
∙ Punane aruhein (Festuca rubra) 20 %

∙ Karjamaa raihein (Lolium perenne) 55 %

∙ Aasnurmikas (Poa pratensis) 25 %