ROTAKS-R – MITTE AINULT HEAD, VAID PARIMAT!

Seemnesegu SIRJE/G1 10kg (Karjamaa ja silo)

Taimestik on vastupidav, mitmeotstarbeline, sobib nii karjamaaks kui ka silo tootmiseks.

Pikaajaline, kasutamiskõlblik 5 aastat ja rohkem.

Saagikus kõrge ja stabiilne.

Kasvab hästi erinevat tüüpi muldadel.

Segu mitmekomponendiline koostis võimaldab kasvatamisel riskifaktoreid vältida.

Külvinorm: 30 – 35 кg/ha.
! See segu andis Põhja-Lätis korraldatud katsetel parima saagi!

Koostis:
∙ Punane ristik (Trifolium pratense) 13 %

∙ Valge ristik (Trifolium repens) 10 %

∙ Harilik aruhein (Festuca pratensis) 17 %

∙ Põldtimut (Phleum pratensis) 20 %

∙ Karjamaa raihein (Lolium perenne) 20 %

∙ Punane aruhein (Festuca rubra) 13 %

∙ Aasnurmikas(Poa pratensis) 7 %