ROTAKS-R – MITTE AINULT HEAD, VAID PARIMAT!

Seemnesegu ROTAKS/P6 10kg (Silo ja heina tootmiseks)

Varavalmiv segu kasvatamiseks niisketel turvasmuldadel.

Sobib samuti kergelt happelistele muldadele.

Talub lühiajalist üleujutust.

Külvinorm: 25 – 30 кg/ ha.

Koostis:

∙ Hübriidristik (Trifolium hybridum) 18%

∙Päideroog (Phalaris arundinacea) 23%

∙ Roog-aruhein (Festuca arundinacea) 27%

∙Aasaruhein (Festuca pratensis) 32%