ROTAKS-R – MITTE AINULT HEAD, VAID PARIMAT!

Seemnesegu ROTAKS/P5 10kg (Heina tootmiseks)

Sobib kasutamiseks väheviljakatel muldadel, vastupidav.

Тaimede kooslus vastab hobuse sööda vajadustele – kõrrelised heintaimed sisaldavad palju suhkruid ning teisi süsivesikuid.

Külvinorm: 25 – 30 кg/ha.

Koostis:
∙ Hübriidraihein (Lolium boucheanum) 30 %

∙ Põldtimut (Phleum pratensis) 30 %

∙ Aruhein (Festuca pratensis) 20%

∙ Roog-aruhein (Festuca arundinacea) 15%

∙ Punane aruhein (Festuca rubra) 5%