ROTAKS-R – MITTE AINULT HEAD, VAID PARIMAT!

Seemnesegu PARK/ M3 1kg (Pargi muru)

Muru kuivadele, liivastele väheviljakatele muldadele.

Vastupidav ebasoodsatele kasvutingimustele, kasvab varjus.

Ei vaja tihedat niitmist.

Sobib teeäärtesse, nõlvadele, aedadesse.

Külvinorm 20 – 40 g/m2.

Koostis:
∙ Punane aruhein (Festuca rubra) 30 %

∙ Lamba aruhein (Festuca ovina) 30 %

∙ Roog-aruhein (Festuca arundinacea) 10 %

∙ Karjamaa raihein (Lolium perenne) 10 %

∙ Aasnurmikas (Poa pratensis) 20 %