ROTAKS-R – MITTE AINULT HEAD, VAID PARIMAT!

Seemnesegu MERIKE/G2 10kg (Karjamaa segu)

Pikaajaline karjamaa segu.

Kasvab hästi väheviljakatel kergelt kuivadel muldadel.

Moodustab tugeva kamara.

Külvinorm: 30 – 35 кg/hа.

Koostis:
∙ Punane ristik (Trifolium pretense) 10 %

∙ Harilik aruhein (Festuca pratensis) 20 %

∙ Põldtimut (Phleum pratensis) 17 %

∙ Punane aruhein (Festuca rubra) 26 %

∙ Aasnurmikas (Poa pratensis) 17 %