ROTAKS-R – MITTE AINULT HEAD, VAID PARIMAT!

Seemnesegu G6 10kg (Karjamaa segu lammastele)

Pikaajaline karjamaasegu lammastele.

Rikkaliku botaanilise kooslusega segu, sealhulgas sisaldab madalaid peenekõrrelisi taimi, mis on vajalikud lammaste karjamaal.

Sobib ka haljasööda tootmiseks teistele väiksematele rohusööjatele ning kodulindudele.

Külvinorm: 30 – 35 кg/hа.

Koostis:
∙ Valge ristik (Trifolium repens) 13 %

∙ Harilik aruhein (Festuca pratensis) 17 %

∙ Hübriid raihein (Lolium boucheanum) 13 %

∙ Põldtimut (Phleum pratensis) 10 %

∙ Karjamaa raihein (Lolium perenne) 20 %

∙ Punane aruhein (Festuca rubra)14 %

∙ Lamba aruhein (Festuca ovina)3 %

∙ Aasnurmikas (Poa pratensis)10 %