ROTAKS-R – MITTE AINULT HEAD, VAID PARIMAT!

Seemnesegu Celš 4 10kg (Haljasalade rajamiseks)

Segu territooriumide rekultiveerimiseks ning haljastamiseks pärast ehitustöid.

Linnade haljastamiseks ja teeäärte taastamiseks.

Kiire kasvuga.

Moodustab tiheda murukatte.

Sobib hästi väheviljakatele muldadele. Külvinorm: 15 – 20 г/м2

Koostis:
∙ Punane aruhein (Festuca rubra) 45 %

∙ Karjamaa raihein (Lolium perenne) 30 %

∙ Lamba aruhein (Festuca ovina) 10 %

∙ Aasnurmikas (Poa pratensis) 5 %

∙ Itaalia raihein (Lolium multiflorum)10 %