ROTAKS-R – MITTE AINULT HEAD, VAID PARIMAT!

Seemnesegu Celš 2 10 kg (Haljasalade rajamiseks)

Segu tee-äärte ja erinevate kallakute/nõlvade, tiigikallaste, kraavipervede jne haljastamiseks.

Moodustab tiheda murukamara millega kaitseb pindasid erosiooni eest.

Sobib hästi väheviljakatele muldadele. Külvinorm: 15 – 20 g/m2

Koostis:
Punane aruhein (Festuca rubra) 45 % ∙

 

Harilik aruhein (Festuca pratensis) 30 %

Lamba aruhein (Festuca ovina) 20 %

Aasnurmikas (Poa pratensis) 5 %