ROTAKS-R – MITTE AINULT HEAD, VAID PARIMAT!

Seemnesegu Celš 1 10kg (Haljasalade rajamiseks)

Segu muruteedele ja haljasaladele.

Kasutamiseks linnades ja linnalähi piirkondades.

On kiire kasvuga ning ebasoodsates tingimustes hästi vastupidav.

Pikaealine ja talvekindel.

Külvinorm: 15 – 20 g/m2

Koostis:

Punane aruhein (Festuca rubra) 40 %

Harilik aruhein (Festuca pratensis) 30 %

Karjamaa raihein (Lolium perenne) 25 %

Aasnurmikas (Poa pratensis) 5 %