ROTAKS-R – MITTE AINULT HEAD, VAID PARIMAT!

Põrsaste võõrutusjärgne kõhulahtisus

Orgaaniliste hapetega rikastatud vesi-
lahendus võõrutamisjärgsele kõhulahtisusele
Lieven Dambre, CID LINES tootejuht

On üks asi, milles seakasvatajad üle terve maailma on ühel meelel ja selleks on otsus vormida oma seakasvatusest kasumlik äri. Selle eesmärgi saavutamiseks on sea kasvamise tase äärmiselt kriitiline (emised, põrsad, nuumikud ja kesikud)
Erinevate näitajate kombineerimine võib määrata taseme esinemise (pidamine, söötmine, juhtimine ja bioturvalisus) aga number üks prioriteet mis kaalub üles kõik teised parameetrid on tervis. Kui loomad on haiged, siis me ei räägi investeeringust vaid oma tegevusele peale maksmisest. Joogivee kvaliteedi tõstmine peaks olema igapäevane tegevus farmis, et seeläbi parandada sigade tervist. Vesi on jätkuvalt alahinnatud parameeter, kui me räägime selle mõjust tervisele ja tootlikkusele. Farmer teab täpselt, kui palju sööta loom päevas sööb aga vahest on teadmised puudulikud päevase veetarbe kohapealt. Imikpõrsas võib tarbida kuni 1 liiter vett päevas aga nuumikud vajavad 23 liitrit vett päevas, et süüa 1 kg sööta. On väga selge, et vesi on toitaine ja sel on hea mõju sööda muutmisele, päevasele kaaluiibele ja tervisele. See mitte ainult ei vähenda bakterite hulka vees vaid ka parandab seeduvust ja toitainete imenduvust sigade seedesüsteemis.
Joogivee kvaliteedi tõstmine ja järelvalve peaks olema igapäevane tegevus seafarmis, et sigade tervis ja nende soovitav kasv teostuks.
 
Bakteritsiidne efekt
Võrreldes söödaga, millel on tavaliselt kõrge puhvermahutavus (tingitud proteiin allikates ja mineraalidest), on veel väga väike puhverefekt.  Ainus parameeter millel on efekti on vee tugevus.
Kui rakendada üksikut hapet joogivees, siis pH tõuseb liiga kiirelt ja kui happe doos on liiga kõrge, siis pH võib langeda liiga madalale, mis viib negatiivsete tulemuste tekkele (väiksem vee joomus, vähenenud kasutus).
Seepärast orgaaniliste hapete segu on eelistatavam joogivee hapestamiseks, sest orgaanilistel hapetel on puhverusefekt mis laseb pH-l aeglaselt langeda.
Orgaaniliste hapete segul on võimendav koostoime, neil on parem antibakteriaalne efekt, on parema maitsega ja on vähem korrosiivsed võrreldes üksikute hapetega. Orgaanilistel hapetel on neile omane pKa väärtus. pKa väärtus on võrdne pH väärtusega, millest on 50% orgaanilisest happest on eraldunud ja 50% mitteeraldunud.  Kui kP on madalam kui pKa väärtus, siis mitteeraldunud vorm on domineeriv (soovitud efekt). Õige hapete kombinatsioon, erinevate pKa väärtustega, annab tulemuseks sünergistliku toote, mis alati kindlustab mitteeraldunud molekulid, isegi kõrgema pH korral. Orgaaniliste hapete mitteeraldunud vorm on võimeline läbima patogeense bakteri rakukesta. Raku sees, orgaaniline hape eraldub ja häirib raku elektronide tasakaalu, mis kasutab kogu oma energia ja proovib hävitada H+ prootonit, mis viib lõpuks raku surmani.

Pesakonna kaalu suurendamine
Poegimissigala on seafarmi süda ja mootor, mis tuleb välja poegimissigalast see määrab ära farmi tasuvuse.  Ühest küljest on oluline võõrutatud põrsaste arv aga teisest küljest nende põrsaste kaal.
Võõrutuskaal on otsustav parameeter. Raskemates põrsastest tulevad tervemad loomad, kes on vähem vastuvõtlikumad haigustele (kõhulahtisus), vajavad vähem ravimeid, hakkavad varem sööma, kasvavad kiiremalt ja seetõttu on nad valmis minema tapamajja 24 nädalat varem, kui põrsad, kelle võõrutuskaal on väiksem.
Eluskaalu kadu, mis on kaotatud võõrutusel seda ei saa hiljem kompenseerida. Kõrge võõrutatud põrsaste arv on väga tähtis, aga põrsaste kvaliteedil on palju suurem mõju farmi tasuvusele.
Välikatse, mis tehti Belgias emisefarmis 74 emist kuni võõrutamiseni jagati kahte gruppi.  Nende tervisenäitajad olid loomulikult samad nagu ka sündimus grupis. Põrsad poegimissigalas põdesid E.coli poolt põhjustatud kõhulahtisust.
Kontrollgrupp (36 emist+ põrsad) said hapestamata vett, mille pH oli 8.7. Testgrupile (38 emist + põrsad) anti vett, kus sees olid orgaanilised happed, vask ja tsink (Agrocid Super Oligo). Testgrupi vee pH-d oli alandatud 5.5-ni . Et saavutada pH-d 5.5, 500ml Agrocid Super Oligot lisati 1000 liitri vee kohta.
Võrreldi bakterioloogiliste tulemuste efekti vees, samuti ka pesakonna kaalu võõrutamisel. Keskmine kogu bakterite arv 37°C juures vähenes log 2,75ni joogivees, millele oli lisatud Agrocid Super Oligot võrreldes tavalise joogiveega.  See erinevus on statistiliselt oluline.
Joogiveele Agrocid Super Oligo lisamine andis paremad bakterioloogilised tulemused.   See vähendab bakterite kasvu taset veesüsteemis. Samuti leiti, et kahe grupi võõrutuskaalu erinevus (5kg ja 5,94kg ) on statistiliselt oluline.  Parem tervis grupil, millele manustati Agrocid Super Oligot tulemuseks kõrgem vee tarbimine, kõrgem koresööda kasutus ja kõhulahtisuse ennetamine, mis seletab parema kasvu ja võõrutuskaalu testgrupil.

Kõhulahtisuse ennetamine
Võõrutamisel on siga ilmselt kõige kaitsetud haiguste vastu. Igat sorti stress (piima äravõtmine, ümbergrupeerumine, sööda muutus, uus elukoht) segab sööda tarbimist, seedesüsteemi arengut ja kohandumist võõrutussöödaga.  Võõrutamisel muutub põrsa seedesüsteemi epiteeli morfolooia tugevasti. Hattude kõrgus kahaneb ja krüptide sügavus suureneb: need muutused on ilmselt mõjutatud võõrutusest mitte koresööda pakkumisel võõrutusel.
See on peamiseks põhjuseks võõrutusjärgseteks haiguste tekkeks võõrutatud põrsal sest nende oma maol ei ole piisavalt mahutavust, et hapestada mao sisu soolhappega. Järelikult, pH väärtus maos peaks jääma 4-5 vahele vähemalt kaheks tunniks pärast söömist, see on tähtis, et tagada suboptimaalne proteiini seeduvus ja mitteküllaldane, et hävitada mikroobe madala pH väärtuse tõttu.
Selle perioodi jooksul, rohkem kui pool kuivainest on juba üle läinud maost kaksteistsõrmikusse: ebapiisava seedumise ja kõrge bakterite arvu tulemus võib kergelt viia võõrutamisjärgse kõhulahtisuseni. Orgaanilisi happeid nagu Agrocid Super Oligo on lihtne lisada dosaatoriga. Agrocid Super Oligo doosid jäävad vahemikku 300 kuni 500ml /1000 liitri kohta, et saavutada optimaalne pH.
Orgaaniliste hapet lisamine joogivette tõstab kiirust mille ajal maosisu saavutab optimaalse pH väärtuse, millal proteolüütiline ensüüm pepsiin on kõige tõhusam.  Samuti viib hapestamine aeglasema mao tühjenemiseni, mis edasi aitab kaasa optimaalsele seedeprotsessile.  See mehhanism toetab põrsast stressirohkel võõrutusjärgsel perioodil ja vähendab riski haigestuda võõrutusjärgsesse kõhulahtisusse.